اصول فقه دانشگاهی
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
بی‌شکّ هر حقوق‌دان، برای کشف مُراد مقنّن و تحقیق و تدبّر در اصول و مواد قانون، لازم است با علم اصول‌فقه آشنا باشد. به شهادت همۀ اساتید و بزرگان علمِ اصول که در دانشگاه‌ها به‌ تدریس این‌علم می‌پردازند، جایگاه این علم در دانشگاه‌ها بسیار ضعیف و دور از انتظار است.